Protocol
Tekstintarkistus

Protocol tarjoaa tekstintarkistusta suomen- ja englanninkielisille teksteille. Kirjoittaja on usein sokea oman tekstinsä kohdalla. Tällöin ulkopuolisen lukijan antama palaute on korvaamaton apu. Tekstintarkistus tehdään yleensä lähes valmiille tekstille ja siihen sisältyy paitsi oikeakielisyyden tarkistus myös tekstin tyylin arviointi.

Perusteellinen tekstintarkistus vie aikaa, mikä osaltaan vaikuttaa palvelun hintaan.