Protocol
Om Protocol

Protocol Översättningstjänst är en enmansfirma grundad i 2006. Protocol har sedan dess utgjort en bisyssla för sin ägare Pekka Snellman, som tjänstgör som generalstabsofficer i finska Försvarsmakten.

Pekka Snellmans personliga hemsida.