Protocol
Priser

Varje översättnings- och korrekturläsningsarbete är unikt: arbetets omfattning beror på bl.a. källtexten, språkparet, översättningens avsikt, filformatet, tidsschemat, osv. Därför prissätts varje översättnings- och korrekturläsningsarbete individuellt.

Minimiavgift 30 euro.
Timdebitering från 60 euro.
I priserna ingår MOMS 24 %.

Kontakta oss för ett erbjudande!