Protocol
Översättningar

Protocol erbjuder översättningstjänster i följande språkpar:

finska - engelska - finska
svenska - finska - svenska
tyska - finska


Protocol använder översättningsminnet memoQ. Alla texter tas dock fram genom högklassigt handarbete. Protocol håller sig till Finlands översättar- och tolkförbunds professionella riktlinjer och allmänna avtalsvillkor för översättningsarbeten.