Protocol
Korrekturläsning

Protocol erbjuder korrekturläsning av texter på finska och engelska.

Feedback från en utomstående läsare kan visa sig oumbärlig då skribenten är ofta blind till brister i sin egen text. Korrekturläsning görs vanligtvis till nästan färdiga texter och i den ingår granskning av såväl textens språkriktighet som stil.

En noggrann korrekturläsning kan ta sin tid, vilket för sin del påverkar priset.